05 Han Pingzhe, potier à Xi’an

Potier

Photo potier