Nan Hua Temple 1纪录片《惠能大师》剧照-南华寺1

Master Hui Neng/3

Master Hui Neng/3